« دوست? خوب | ص?حه اصلی | دست حسین درد نکنه.. »

بابا چرا نیومدی؟

ر?تم عروسی یه سبک ایرونی، اونم تو اولین روز اکرانش اما اصلاً حس خوبی ندارم.. تازه نخندیدم.

تنها، ریدم تو سینما ر?تن تنهایی اونم وقتی ?یلمش خنده دار باشه و ملت بخندن.

کاش اومده بودی اما ضایعم کردی.. کاش مثل بیرون مرز بودی.. چرا اینجا همه چی اینجوریه ؟ حتی تو هم عوض شدی.

پ.ن1: لط?اً نظر میدید با اسم باشه من اعصاب ندارم.

پ.ن2: از درس خوندن انداختیمون ها، حالیته ؟

نوشته شده توسط sina در ساعت

نظرخواهی

کی جرات کرده سینای منو اذیت کنه. بگو کیه من می دونم باش چی کار کنم.

نویسنده: میلاد در ساعت 17 فروردین 1385 1:01 بֽظֽ

این پ.ن چیه نوشتی؟!

نویسنده: میلاد در ساعت 17 فروردین 1385 1:03 بֽظֽ

نظر شما چيست؟




مرا به خاطر داشته باش