« عصر جمعه | ص?حه اصلی | .. »

درون

در درونم چیزی ات?اق ا?تاده و بد ترین چیز ها همیشه در درون آدم ها ات?اق می ا?تد.

اگر ات?اق در بیرون بی?تد، -مثل وقتی که اردنگی می خوریم- می شود زد به چاک، اما از درون غیر ممکن است.

وقتی به این حالت دچار می شوم؛ می خواهم بروم بیرون و دیگر به هیچ کجا بر نگردم..

نوشته شده توسط sina در ساعت

نظرخواهی

در این مواقع نباید بیرون بری باید اونی که توت ات?اق ا?تاده بیرون کنی!

نویسنده: میلاد در ساعت 28 فروردین 1385 2:52 بֽظֽ

اونی که باید ب?همه من ننویسم هم می ?همه آقا پسر :-p

نویسنده: سید در ساعت 2 اردیبهشت 1385 3:42 بֽظֽ

سینا کجایی؟
چرا نمی نویسی؟
نکنه ر?تی بیرون و نمیخوای به هیچ جا بر گردی؟
لا اقل تو اون بیرون کا?ی نت که پیدا می شه؟!

نویسنده: میلاد در ساعت 4 اردیبهشت 1385 6:01 بֽظֽ

نظر شما چيست؟
مرا به خاطر داشته باش