« دوست داشتنی های آقای عباس معرو?ی. | ص?حه اصلی | حوصله.. »

نمايشگاه بين المللي كتاب .

به شدت شلوغه اين نمايشگاه! پر ?روش ترين محصول نمايشگاه طي نظر سنجي روز هاي اخير به ترتيب بستني و آب معدني اعلام گرديد!!

اگه شما هنوز  نر?تيد من يه بار ديگه مي رم. بيايد با هم بريم! 4 شنبه مناسبه ?كر كنم.

راستي به شدت خواهش مي شود كه تشري? آورديد كتاب خوب معر?ي كنيد بهم. استقبال مي شود. اينم 2 تا كتاب خوب از طر? من :

1. خداحا?ظ گري كوپر 2.زندگي در پيش رو (هر دو از رومان گري )

راستي عباس آقاي معرو?ي كتاب : "?ريدون 3 پسر داشت" رو گذاشتن تو وبلاگشون كه چاپش طبق انتظار ممنوعه اما مي تونيد از اونجا برش داريد.

اولين باره كه از دانشگاه پست مي كنم! چه حالي ميده !

نوشته شده توسط sina در ساعت

نظرخواهی

بابا عباس معرو?ی ترتیب تو رو هم که داد!

نویسنده: حسین در ساعت 20 اردیبهشت 1385 11:23 قֽظֽ

نظر شما چيست؟
مرا به خاطر داشته باش