« تنهایی | ص?حه اصلی | Can you help me find sth ? »

?رد .. زوج!

هیچ ?کر کردی چی می شه وقتی می خواهی گوجه ها رو سیخ بکشی بهتره نص? کنی که وسطش هم پخته شه ؟

موا?قم.

پس نص? کنیم...

بشمریم ببینیم چند تاست که بدونیم تو هر سیخ چند تا بگذاریم ؟

1 2 3 4 .... 17 18 19 !!!!

مرتبط :

آنجا لواسان بود!

نوشته شده توسط sina در ساعت

نظرخواهی

و او آقا مجا

نویسنده: حسین در ساعت 1 خرداد 1385 0:17 قֽظֽ

د?عه بعد تو مسئول به سیخ کشیدن گوجه هایی. چون در این مورد دقت زیادی داری!

نویسنده: میلاد در ساعت 1 خرداد 1385 11:41 قֽظֽ

در این مورد باید سرغ متخصص ر?ت.
شمارمو داری؟
زنگ بزن وقت بگیر.

نویسنده: ممد در ساعت 2 خرداد 1385 0:27 قֽظֽ

نظر شما چيست؟
مرا به خاطر داشته باش