« درون | ص?حه اصلی | دوست داشتنی های آقای عباس معرو?ی. »

..

نه با کسی بحث کن، نه از کسی انتقاد کن.

هر کی هر چی گ?ت ؛ بگو حق با شماست! و خودت رو خلاص کن. آدم ها عقیده ات را که می پرسند، نظرت را نمی خواهند. می خواهند با عقیده خودشان موا??ت کنی.

بحث کردن با شما آدم ها بی ?ایده است..

نوشته شده توسط sina در ساعت

نظرخواهی

حق با شماست!

نویسنده: حسین در ساعت 13 اردیبهشت 1385 10:16 بֽظֽ

حالا چرا خودتو از آدما جدا می کنی نکنه تو . . . .!!!

نویسنده: میلاد در ساعت 14 اردیبهشت 1385 11:05 قֽظֽ

نظر شما چيست؟
مرا به خاطر داشته باش